Sponsor Reklam 


23.04.2009 (06:19)

 Collections Sınıfı ile Hashtable-Vector Sıralama 
Hashtable kullanımında anahtar ve değerleri gezmek için Enumeration'dan ve Iterator'den bahsetmiştik. Bu verileri yazdırırken farklı sırada geldiğini görürüz:

Hashtable h = new Hashtable();
h.put("1","Türkiye");
h.put("2", "England");
h.put("3", "Deutsch");

// Use enumeration
Enumeration e = h.keys();
while (e.hasMoreElements()) {
  System.out.println(e.nextElement());
}

// Use enumeration
e = h.elements();
while (e.hasMoreElements()) {
  System.out.println(e.nextElement());
}

// Use iterator
Set s = h.keySet();
Iterator i = s.iterator();
while (i.hasNext()) {
  System.out.println(i.next());     
}

// Use vector
Vector v = new Vector(h.keySet());
for (int j = 0; j < v.size(); j++) {
  System.out.println(v.elementAt(j)); 
}

Burada ekran çıktısı şu şekildedir:
3
2
1
Deutsch
England
Türkiye
3
2
1
3
2
1

3-2-1 şeklinde elde ettik elemanlarımızı. Sıralı bir şekilde almak istersek Collections sınıfınının sort() metodunu kullanabiliriz:

// Use collections
v = new Vector(h.keySet());
Collections.sort(v);
for (int j = 0; j < v.size(); j++) {
  System.out.println(v.elementAt(j)); 
}

Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter