Sponsor Reklam 


15.02.2009 (06:25)

 Date Sınıfı 
Date sınıfı, tarih ve saat üzerine işlemler yapmamızı sağlar. Tarihler arası karşılaştırma, 1 Ocak 1970'ten bugüne geçen sürenin milisaniye cinsinden değerin hesabı yapılabilmektedir.

package kodcu.net;

import java.util.Date;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    Date date = new Date(); // Today
    int result = date.compareTo(date);
    // result will be zero
    System.out.println(result);

  }
}

Bu örnekte Date sınıfının parametresiz yapılandırıcısını (constructor) kullanarak şu anki zamanı elde ederiz. compareTo() metodu tarihleri karşılaştırmayı sağlar ve aynı değerdeler ise "0" sonucunu döndürür. Bu metoda String'lerin karşılaştırılmasında da değinmiştik.

Eğer Date(long) yapılandırıcısını kullanırsak, 1 Ocak 1970'ten long sayısı kadar ilerki bir tarihi verir. Benzer olarak getTime() metodu da bu tarihe olan uzaklığın milisaniye cinsinden değerini verir. setTime(long) metot çağrısı ile de tarih long'la milisaniye cinsinden belirtilen tarihe getirilir. after(Date), before(Date) metotları da iki tarih arasında karşılaştırma yapmayı sağlar.

Örnek:
// Thu Jan 01 02:00:00 EET 1970
Date date1 = new Date(444);
// Wed Jan 07 12:19:15 EET 1970
Date date2 = new Date(555555555);
// This is false
date1.after(date2);
// This is true
date1.before(date2);

Bu sınıfta yer alan çeşitli metotlarda (getHours(), getMinitues(), getDay()) Java'nın yeni versiyonlarında yer bulmamıştır, başka sınıflara kaydırılmıştır (bkz: Calendar, DateFormat, SimpleDateFormat, TimeZone).
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter