Sponsor Reklam 


20.12.2008 (23:41)

 If ve Else Kullanımı 
If deyimi (expression), kontrol işlemlerimiz için kullanılmaktadır. Yapılan kontrolün true (doğru) veya false (yanlış) olmasına bağlı olarak dallanmalar söz konusu olabilmektedir.

Karşılaştırmada kullanılabilen bazı operatörler şunlardır:

< Küçüktür
> Büyüktür
== Eşittir
!= Eşit değildir
! Değili

Minimumu (en küçüğü) bulma örneğinde if'in kullanımı görülmektedir:

if (a < b) {
  min = a;
} else {
  min = b;
}

Bu ifade basit bir if ifadesidir. a ve b sayılarından küçük olanını min değişkenine bu kontrol ile yapabilmekteyiz.

Eğer kontrol içinde tek satırlık işlemlerimiz var ise blok kullanmayabiliriz. Aynı örneği şu şekilde yazabiliriz:

if (a < b)
  min = a;
else
  min = b;
veya
if (a < b)  min = a;
else  min = b;

Maksimumu (en büyüğü) bulmak için de a, b ve c sayıları kullanılarak yapılan kontrollere ve içi içe yer alan if'e bakalım:

if (a > b) {
  if (a > c) max = a;
  else max = c;
} else {
  if (b > c) max = b;
  else max = c;
}


Else-If ifadesi ise şu şekildedir:

if (gun == 0) day = "PAZARTESİ";
else if (gun == 1) day = "SALI";
else if (gun == 2) day = "ÇARŞAMBA";
else if (gun == 3) day = "PERŞEMBE";
else if (gun == 4) day = "CUMA";
else if (gun == 5) day = "CUMARTESİ";
else day = "PAZAR";


Bir boolean ifadenin değilini alan ünlem operatörü ! ise doğrudan boolean değişkenlerle kullanılabilir:

boolean isActive = true; // boolean ifade
boolean isVisible = false; // boolean ifade

if (isActive) {
  if (!isVisible) {
    System.out.print("Here will be seen.");
  }
}

Bu örnekte de yer alan yazı ekrana bastırılacaktır. Çünkü isActive değişkeni true iken false olan isVisible değişkeni ! operatörü ile true yapılmaktadır.

Daha önce de Java'da Boolean Mantıksal Operatörler yazısında ? operatörü ile If-Then-Else operatörüne değinmiştik. Kullanımla ilgili, yazıda yer alan örneğe bakılabilir.
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter