Sponsor Reklam 


12.09.2008 (00:13)

 JAVA Terimlerine Bir Bakış 
Java ile ilgili bütün terimlere buradan ulaşabilirsinz. Değinmek istediğimiz bazı terimler şunlar:

J2EE: Java 2 Platform, Enterprise Edition
J2ME: Java 2 Platform, Micro Edition
J2SE: Java 2 Platform, Standard Edition
SDK: Software Development Kit
JDK: Java Development Kit
JVM: Java Virtual Machine
KVM: Kilobyte Virtual Machine
JRE: Java Runtime Environment
JAR: Java Archive
CLC: Connected Device Configuration
CLDC: Connected Limited Device Configuration
JSDK: Java Servlet Development Kit
JDBC: Java Database Connectivity
JFC: Java Foundation Classes
JIT: Just-In-Time Compiler
JNDI: Java Naming and Directory Interface
JNI: Java Native Interface
JAIN: Java APIs for Integrated Networks
RMI: Java Remote Method Invocation

Şimdi bu terimlere değinelim:

J2EE: Multi-tier gerektiren uygulamalarda, server oluşturmada kullanılan bir platformdur.

J2ME: Cep telefonu, mikro sistemler gibi küçük, kısıtlı ortamlarda Java'nın yer alabilmesi için geliştirilmiş bir platformdur.

J2SE: Genel amaçlı Java'nın kullanımı, geliştirilmesi ve gösterilmesi için oluşturulmuş bir platformdur.

SDK: Java için yazılım geliştirme kaynaklarını, ortamını sağlar.

JDK: Java geliştirme kaynaklarını, ortamını sağlar. SDK'yla aynı isimde de kullanılabilmektedir. Fark ise JDK, SDK'nın bir alt kümesidir. SDK'nın özel bir hali olan J2EE SDK bir JDK'dır.

JVM: Java Sanal Makinesi (JSM) Java sınıflarındaki byte kodları işlemcide çalıştırılacak hale getirir. Bu nedenledir ki Java mimariden bağımsız olmasına rağmen mimariye uygun olarak kodların çalıştırılması JVM ile sağlanabilmektedir. Sonuç olarak hangi işletim sistemi olursa olsun ancak ve ancak o platforma has sanal makinenin kurulu olması şartıyla farketmeksizin java kodları çalıştırılabilir.

KVM: JVM'nin J2ME'de karşımıza çıkan CLDC'deki halidir. Kısıtlı cihazlardaki JVM'nin özel bir halidir.

JRE: Java uygulamalarının bilgisayarda çalıştırılabilmesi için gerekmektedir.

JAR: Platformdan bağımsız dosya formatıdır. Birçok dosyayı birleştirerek içinde barındırır. Projenin taşınabilirliği, dağıtılması açısından da faydalıdır.

CDC: J2ME platformundan bir konfigürasyondur Bağlantılı Aygıt Konfigürasyonu.

CLDC: J2ME platformundan bir konfigürasyondur Kesikli Bağlantılı Aygıt Konfigürasyonu.

JSDK: Servlet'ler oluşturabilmek için servlet geliştirme ortamına sahip olmak gerekir. Sun tarafından bu amaçla JSDK sağlanmaktadır. JDK + Sun Application Server diyebiliriz. Tomcat de JSDK'yi yenilemekte ve onun yerini almaktadır.

JDBC: Javanın temel standardı olan ortamdan bağımsız çalışma prensibi, veritabanı bağlantıları için de JDBC aracılığıyla sağlanır. MySQL, Oracle ve bunlar gibi SQL tabanlı diğer veritabanlarının Java platformlarında erişilebilmesi, bu platformlarda veritabanıyla ilişkili uygulamalar geliştirilmesi kolaylık kazanmaktadır.

JFC: GUI (Graphical User Interface - Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) konusunda Swing bileşenleri (components) AWT bileşenlerinin yerine kullanılabilmektedir. Swing, JFC'nin bir parçasıdır ve önemli bir özelliği olarak karşımıza çıkar.

JNDI: Multiple naming ve directory hizmetlerinin arayüzlerinin oluşturulmasına yardımcı olan bir API kümesidir.

JIT: Java sınıflarında yer alan byte kodlarını çalışma esnasında JVM aracılığıyla alır, derler ve geçerli makine koduna çevirir.

JNI: Bir C kodunu bir Java kodu ile birleştirmek için JNI mekanizması oluşturulmuştur.

JAIN: Java platformu üzerinde yeni nesil telekomünikasyon ürünlerinin, servislerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlar.

RMI: Farklı hostlar üzerinde bulunan nesnelerin metotlarını kullanabilmeyi sağlar. Kodlar da uzaktaki JVM üzerinde çalıştırılmış olur.
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter