Sponsor Reklam 


30.09.2008 (07:14)

 Java'da Aritmetik Operatörler 
Java'da yer alan aritmetik operatörler (arithmetic operators) şunlardır:

+  Toplama (Additive Operator)
-  Çıkarma (Substraction Operator)
*  Çarpma (Multiplication Operator)
/  Bölme (Division Operator)
%  Mod (Modulus) (Remainder Operator)
++  Artırma (Increment Operator)
--  Eksiltme (Decrement Operator)
+=  Toplama Ataması (Addition Assignment)
-=  Çıkarma Ataması (Subtraction Assignment)
*=  Çarpma Ataması (Multiplication Assignment)
/=  Bölme Ataması (Division Assignment)
%=  Mod Ataması (Modulo (Remainder) Assignment)
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter