Sponsor Reklam 


30.09.2008 (20:46)

 Java'da Bit Tabanlı Operatörler 
Java'da byte, char, short, int ve long tiplerine uygulanmak üzere bit tabanlı operatörler (bitwise operators) mevcuttur. İşleme tabi tutulacak tiplerin her bir biti için işlem yapılacaktır. Bit tabanlı operatörler şunlardır:

~    Bit tabanlı DEĞİL (NOT)
&    Bit tabanlı VE (AND)
|    Bit tabanlı VEYA (OR)
^    Bit tabanlı YA DA (XOR, exclusive OR)
>>  Sağa kaydırma (Shift Right)
>>>  Sıfır doldurarak sağa kaydırma (Shift Right with Zero)
<<  Sola kaydırma (Shift Left)
&=  Bit tabanlı AND ataması (AND Assingment)
|=  Bit tabanlı OR ataması (OR Assingment)
^=  Bit tabanlı XOR ataması (XOR Assingment)
>>=  Sağa kaydırma ataması (Shift Right Assignment)
>>>= Sıfır doldurarak sağa kaydırma ataması (Shift Right with Zero Assingment)
<<=  Sola kaydırma ataması (Shift Left Assignment)
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter