Sponsor Reklam 


01.10.2008 (01:55)

 Java'da İlişkisel Operatörler 
İlişkisel operatörler (relational operators) boolean tipinde sonuç döndürürler. Bu operatörler şunlardır:

==  Eşittir (Equal to)
!=  Eşit değildir (Not equal to)
>  Büyüktür (Greater than)
<  Küçüktür (Less than)
>= Büyük veya eşittir (Greater than or equal to)
<= Küçük veya eşittir (Less than or equal to)
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter