Sponsor Reklam 


13.09.2008 (06:43)

 Java'nın Önemi ve Önemli Özellikleri 
Tüm Java programları nesneye yöneliktir. Nesneye yönelik programlama yaklaşımı (Object Oriented Programming) mantığı Java'nın temelini oluşturmaktadır. Internet'in kullanımının yaygınlaşması, medya araçlarının, donanım özelliklerinin artması Java'nın gücünü artırmaktadır.

Java gerçekten de programlamada devrim olarak nitelendirilebilecek bir dildir. Bunun etkisi C#'ın doğuşu ile de görülmektedir. .NET Framework'ü desteklemek üzere Microsoft tarafından oluşturulan C# dili, Java ile yakından ilişkilidir.

Java'yı büyük bir dil yapan önemli özellikleri ise şunlardır:

* Basit ve Anlaşılabilir
* Platformdan Bağımsız, Taşınabilir
* Mimariden Bağımsız
* Nesne Yönelimli
* Sağlam Bir Tasarıma Sahip
* Güvenli
* Dinamik
* Yüksek Performanslı
* Yorumlanabilir
* Çok Kanallı
* Dağıtık

Java öğrenilmesi ve geliştirilmesi basit bir şekilde tasarlanmıştır.

Windows/Linux vs. işletim sisteminde, hatta cep telefonlarında gibi mikro sistem gerektiren cihazlarda bile çalışabilmesi platformdan bağımsız yani taşınabilir olduğunu gösterir, mimariden bağımsız olarak kodun uzun ömürlü olmasını sağlar.

Java ile uyumlu, ilişkili, geliştirilebilir, anlaşılır kodlar geliştirebilmek için nesneye yönelik yaklaşım mantığını temel almıştır.

Java, tasarımı gereği yaptığınız hataları kolayca bulmanızı sağlar bu nedenle programlama hatalarından koruyabileceğini söyleyebiliriz. Kodu derleme zamanında kontrol eder. Çalışma sırasında hata ile karşılaşmak zordur. C'den önemli bir farkı da bu özelliğidir. Tüm çalışma zamanı hataları yine program tarafından (try - catch - exception - throw - throws ile) yönetilebilmektedir. C ve C++'dan farklı olarak belleğin boşaltılmasını sanal olarak yönetir ve giderir. Bu nedenlerle Java'nın sağlam bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Java, ağ uygulaması ile bilgisayar arasına güvenlik duvarı uygulaması (firewall) ile virüs, kötü niyetli programlar gibi endişeleri ortadan kaldırır. Bir java programını kendi çalışma ortamında sınırlandırarak bunu başarır. Bu nedenle Java destekli bir Web tarayıcısı ile güvenlik korkusu olmadan applet'ler indirilebilir. Başka bir açıdan bakacak olursak, Java ile J2ME platformu üzerinden mobil uygulamalar geliştirmek mümkündür. Java ile geliştirilmiş bir program ile telefonun mesaj alanına girilmek istenirse veya telefona ait diğer kısımlara erişilmek istenirse java araya girererk kullanıcıya programın ulaşılmak istediği yere erişip erişmemesini sormaktadır. Bütün bunlar güvenlik için önem verilmiş noktalardır.

Dinamik çalışmaya önem verir; çalışma zamanında nesnelere erişime, bytecode'un küçük parçalarının güncellenmesine izin verir. Dinamik olarak bağlama (dynamic binding) önemli yere sahiptir.

Java programları derlendikten sonra bytecode'lar üretildiği için bu kodların JIT derleyicisi ile doğrudan makine diline dönüştürülmesi kolay olmaktadır. Bu nedenle yüksek performanslıdır. Ayrıca üretilen byte kod Java Sanal Makinesi (JVM) olan bir makinede çalıştırılabilir olması da onun yorumlanabilir olmasını açıklar.

Java,  eşzamanlı olarak birçok şeyi yapabilen programlar oluşturulmasını destekler. Çoklu proses senkronizasyonu, thread yapıları söz konusudur. Bunlarla ilgili etkili çözümler sunar. Çok kanallı yapılar rahatça oluşturulabilir.

Farklı bilgisayarlar, farklı ortamlar arası etkileşim, uzaktaki (remote host) metot çağrısı (Remote Method Invocation - RMI) java ile TCP/IP protokolü kullanılarak sağlanır. Java, Internet'in dağıtık ortamı için tasarlanmıştır.

Görüldüğü üzere Java çok güçlü tasarlanmış bir yapıya sahiptir. Her alanda karşımıza çıkmaktadır. Sadece Sun Microsystems tarafından değil, herkes tarafından geliştirilen dil, 1980 sonu 1990 başı gibi çıkan, nesneye yönelik programlamaya önem katan C++'nın yerini Internet'in önem kazanmasıyla almıştır. 1991 yılında çıkmasına rağmen (gerçi ilk olarak Oak ismiyle çıkmış, 1995'te Java ismini almıştır) süregelmiş ve bu sağlamlılıkla kullanımını devam ettirecek görünüyor.
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter