Sponsor Reklam 


23.11.2008 (00:21)

 Konsoldan Girilenleri, Karakteri ve Satırı Okumak 
Girdiğimiz karakterlerin veya karakterler dizisinin okunmasını istiyorsak giriş akışlarını (input streams) ve bu akışlardan yararlanabilmek için tamponlu okuyucuları (buffered readers) ve onların sınıflarını kullanmalıyız.

Konsolden karakter veya karakter dizisi okumak için şu örneği kullanabiliriz:

Main.java:
package kodcu.net;

import java.io.IOException;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // System.in araciligi ile konsoldan girilenleri alalim
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    String satir;
    char karakter;
    // Satir ve karakter okumasi yapalim
    satir = br.readLine();
    karakter = (char) br.read();
    System.out.println("Satir: " + satir);
    System.out.println("Karakter: " + karakter);
  }
 
}

readLine() metodu ile satır okuması yapılırken read() metodu ile karakter okuması yapılmıştır. Burada karakter okurken karakterin integer karşılığı verilmekte ve biz de karakteri normal yazdırmak istediğimizden char ile cast işlemi yapmaktayız. Bu noktaya dikkat edilmelidir.

Konsol girdisi ve çıktıları şunlar:
deneme
q
Satir: deneme

Karakter: q

Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter