Sponsor Reklam 


01.11.2008 (19:38)

 Math Sınıfı ve Matematiksel Fonksiyonlar 
Math sınıfı ile çeşitli matematiksel işlemleri yapabiliriz. Matematiksel işlemler için yer alan bazı metotlar şunlardır:

* Mutlak değer alma (abs()),
* Sinüs-kosinüs-tanjant alma (sin(), cos(), tan()),
* Arctan-arcsin-arccos alma (atan(), asin(), acos()),
* Aşağı yuvarlama (floor()),
* Yukarı yuvarlama (ceil()),
* Normal yuvarlama (round()),
* Logaritma alma (log(), log10()),
* Maksimum bulma (max()),
* Minimum bulma (min()),
* Kuvvet alma (pow()),
* Karekök alma (sqrt()),
* Radyanı dereceye çevirme (toDegrees()),
* Dereceyi radyana çevirme (toRadians())

Ayrıca bu sınıftaki sabitler ise double tipli PI ve E sayılarıdır. Değerleri şunlardır:

PI : 3.141592653589793
E : 2.718281828459045

Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter