Sponsor Reklam 


16.09.2008 (03:36)

 Paketler, Sınıflar ve Nesneler 
Sarmalamanın temelinde sınıf (class) mantığı bulunmaktadır. Sınıf, nesneleri tarafından paylaşılan yapı ve davranışı içerir. Sınıf içinde değişkenler, nesne-örnek değişkenler, metotlar yer alır. Hatta sınıf içinde sınıf tanımlaması (inner class - nested class) da yer alabilmektedir. class anahtar sözcüğü ile tanımlanır.

Nesne (object) ya da örnek (instance) olarak nitelendirdiğimiz ise temsil ettiği sınıfın üyelerini taşır. Bu üyeler bahsettiğimiz değişkenler, metotlardır. new operatörü ile nesneler oluşturulmaktadır.

Paket ise yazılan kodların bulunduğu yerdir. Başka bir yerdeki kod o paket dahilinde değildir. Eğer kullanılması gerekirse import edilmesi (dahil edilmesi) gerekmektedir. package anahtar sözcüğü ile paketin ismi belirtilir.

Konuyla ilgili şu örnek açıklayıcıdır:
package kodcu.net;

import java.util.Hashtable;

public class Deneme {

  // Hashtable sınıfından nesne oluşturalım.
  private Hashtable hashtable = new Hashtable();

  public void addValue(Object key, Object value) {
    // hashtable'a key ve value değerini ekler
    hashtable.put(key, value);
  }

}

Bu kodun bir fonksiyonu yoktur. Fakat paket, sınıf, nesne tanımlamaları örnekte görüldüğü şekilde yapılmaktadır.

Şu unutulmamalıdır ki, sınıf mantıksal bir yapıdır. Nesne ise fiziksel bir gerçekliğe sahiptir. İnsan sınıfından olmamız kümeleme, sınıflandırma, aynı özellikleri aynı yerde ifade etme şeklidir. Oysa her bir kişi olarak bir adımız, soyadımız, boyumuz, ağırlığımız yani elle tutulur, gözle görülür bir yanımız vardır. Bu nedenle biz, İnsan sınıfının bir nesnesiyiz ve o sınıfın özelliklerini taşırız; koklama, koşma, yürüme, yüzme metotlarını da yerine getiririz.
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter