Sponsor Reklam 


06.05.2009 (05:32)

 Properties Sınıfı ve Kullanımı 
Properties sınıfı java.util çatısı altında yer alan bir sınıftır. Belirli anahtarlara (keys) karşılık belirli değerlerin (values) eşleşmesini sağlamaktadır. Bu eşleşme daha önce şu yazıda bahsettiğimiz Hashtable sınıfındaki anahtar-değer (key-value) eşleşmesine benzemektedir.

Peki Hashtable ile Properties sınıflarının farkı nedir?

Hashtable'da anahtar ve değer çiftimiz Object tipinde iken Properties sınıfında anahtar ve değer çiftimiz String tipindedir. Örnek olarak Hashtable'da bir string değerine karşılık bir nesne ekleyebiliyorken Properties'te string'e karşılık sadece string tutabiliyoruz.

Bundan anlaşıldığı gibi Properties sınıfı daha özel bir sınıftır ve Hashtable'ı bu amaçla genişletir (extend).

Properties kullanımına yönelik şu örneğe bakalım:

package kodcu.net;

import java.util.Properties;

public class Main {

  // Constructor
  public Main() {}

  public static void main(String[] args) {
    Properties dbFieldProp = new Properties();
    dbFieldProp.put("id", "USER_ID");
    dbFieldProp.put("username", "USER_NAME");
    dbFieldProp.put("password", "USER_PASSWORD");
    dbFieldProp.put("email", "USER_EMAIL");

    System.out.println(dbFieldProp.getProperty("email"));
  }

}

Programın çıktısı şu şekildedir:
USER_EMAIL

getProperty() metodu ile değer okuması yapılmaktadır.

Örnekte veritabanı alanları değerler olarak düşünülmüştür ve bunlara erişmede kullanılacak kelimeler de anahtar kelimelerdir.
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter