Sponsor Reklam 


10.04.2009 (06:49)

 Regex Sınıfları, Pattern ve Matcher 
String'lerimizde yer alanın değerlerin istediğimiz forma uygun olup olmadığına ilişkin regex uyuşmasını regex paketinde yer alan Pattern ve Matcher sınıfları ile yapabiliriz. Pattern sınıfında yer alan compile metodu uygulayacağımız formu belirlerken matcher metodu uygulanacak değeri alıp Matcher nesnesi döndürmektedir. Bu nesne üzerinden de matches metodu ile eşleşmenin olup olmadığını öğrenebiliriz.

Bununla ilgili verilen string'in telefon numarasına uygun olup olmadığına şu örnekte bakalım.

package kodcu.net;

import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.Matcher;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    Pattern pattern = Pattern.compile("5[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"); 

    String phoneNumber  = "5550000000";
    Matcher matcher = pattern.matcher(phoneNumber);
   
    if (matcher.matches()) {
      System.out.println(phoneNumber + " is a GSM number.");
    } else {
      System.out.println(phoneNumber + " is not a GSM number.");
    }


  }

}

Sonuç olarak ekran çıktımız beklendiği gibi şu şekildedir:
5550000000 is a GSM number.

Aksine telefon numarası şu şekilde verilseydi:
phoneNumber  = "abcdefgh";

Uyuşma olmayacağı için şu sonucu alırdık:
abcdefgh is not a GSM number.

Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter