Sponsor Reklam 


03.04.2009 (05:06)

 Timestamp Sınıfı ve Kullanımı 
Timestamp sınıfı java.sql paketi içinde yer alan bir sınıftır. java.util.Date sınıfını genişletir. Yapılandırıcısı (constructor) 1 Ocak 1970'den bugüne geçen zamanın milisaniye cinsinden long değerini alır veya yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ve nano-saniye parametrelerini alır.

Kullanım ile ilgili basit bir örneğe bakalım:
package kodcu.net;

import java.sql.Timestamp;
import java.util.Date;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Date currentDate = new Date();
    Timestamp timestamp = new Timestamp(currentDate.getTime());
    System.out.println(timestamp.getTime());
    System.out.println(timestamp);
  }
}

Ekran çıktısı şu şekildedir:
1238698421453
2009-04-02 21:53:41.453

İlk değer 1970'ten günümüze geçen zamanın milisaniye cinsinden değeridir. İkinci değer ise günün formatıdır.
Imza: admin
Yazilar kaynak gosterilmeden kopyalanamaz © www.kodcu.net // Twitter